Indonesian Sunsets, Sumbawa Lakey Peak

Indonesian Sunsets, Sumbawa Lakey Peak
Indonesian Sunsets, Sumbawa Lakey Peak

Indnesian food is some of my all time favourite. Photo taken on recent trip to Sumbawa, Lakey Beach.